Produkter

  • OneDig Basic

    Maskinkontrollsystemet. Kontrollerar skopans hydraulik. Innehåll: - Trippelgyro skopsensor - Styrenhet - Flexventil - Hydraulventil - Touchdisplay
  • OneDig - 2D grävsystem

    2D grävsystem fungerar att använda separat som grävsystem eller tillsammans med OneDig Maskinkontrollsystem. Innehåll: - Lasermottagare - Chassisensor - Bomsensor - Sensor för stickan - ev sensor för knäckbom - Stor display
  • OneDig 2D Pro

    OneDig Basic + 2D grävsystem tillsammans blir en komplett helhetslösning för perfekt grävande. I alla lägen. En stor och lättanvänd display gör grävandet överskådligt.